שמות הנופלים באות ד’

שמות הנופלים באות ד'

סגן דויד גרנית

סגן דוד גרנית

בן נעמה ומנחם נולד בעפרה

ביום ו’ בכסלו התשל”ו – 28.11.76

נפל ביום ז’ בתשנ”ט – 23.2.99

התגייס ביולי 1995

נפל בקרב בלבנון

מקום קבורה: ירושלים, הר הרצל

בן 22 בנופלו