שמות הנופלים באות ג’

שמות הנופלים באות ג'

רב"ט גדעון פיק

רב"ט גדעון פיק

בן טובה ושלמה נולד בירושלים
 
ביום א’ באלול תרצ”ז – 7.8.1937
 
נפל ביום ו’ בחשוון תשי”ז – 10.10.1956
 
נפל בקרב קלקיליה
 
מקום קבורה: תל מונד
 
בן 18 בנופלו