שמות הנופלים באות א’

שמות הנופלים באות א'

אבידע שור

סגן אבידע שור

סגן אבידע שור בן שולמית וחיים נולד בקיבוץ שובל ביום ט”ז בניסן תשי”א – 22.04.1951

נפל ביום ח’ בניסן תשל”ג – 10.04.1973

התגייס בפברואר 1971

נפל במבצע “‘אביב נעורים” בביירות

מקום קבורה: קיבוץ שובל

בן 22 בנופלו

אהרון פישביין

רב"ט אהרון פישביין

בן רבקה ואברהם נולד בכפר יונה ביום כ”ו בחשוון תרצ”ח-31.10.1937

נפל ביום כ”ו בחשוון תש”ז – 31.10.1956

התגייס בנובמבר 1955

נפל בקרב במעבר המיתלה

מקום קבורה: ירושלים, הר הרצל

בן 19 בנופלו

אהרון פיש

טוראי אהרון פיש

בן חווה ומשה נולד בחיפה ביום י”ז בתשרי תרצ”ו – 14.10.1935

נפל ביום ו’ בחשוון תשי”ץ – 11.10.1956

התגייס בינואר 1955

נפל בקרב קלקיליה, במבצע קדש

מקום קבורה: כפר-חסידים

בן 21 בנופלו

סגן איתן הררי

סגן איתן הררי

בן טובה וסנדר נולד בחדרה ביום י”ג חשוון תרצ”א – 22.10.1934

נפל ביום כ”א באייר תשט”ז – 10.05.1956

התגייס באוגוסט 1953

נפל בעת מילוי תפקידו בתאונת אימונים

מקום קבורה: קיבוץ מסדה

בן 21 בנופלו

evyater

סמל אביתר יוספי

סמל אביתר רחמים יוספי בן דליה ופנחס נולד בתל אביב ביום כ”ג בניסן תשנ”ח – 19.4.1998.

נפל ביום א’ בשבט תשע”ט – 7.1.2019

התגייס בנובמבר 2017

נפל במהלך אימון יחידה

מקום קבורה: בית העלמין הצבאי קריית שאול

בן 20 בנופלו

טרש אפרים שרעבי

טר"ש אפרים שרעבי

בן סעדה ויששכר נולד בתל אביב
בשנת תרצ”ו – 1.1.1936

נפל ביום כ”ו בחשוון תש”ז – 31.10.1956

התגייס באוגוסט 1954

נפל בקרב במעבר המיתלה במבצע קדש

מקום קבורה: תל אביב, קריית שאול

בן 20 בנופלו

טוראי אורי אמן

טוראי אורי אמן

בן מרים ודוד נולד בקיבוץ שפיים ביום כ”א באב תרצ”ט – 06.08.1939

נפל ביום כ”א באב תשי”ט – 17.08.1959

 

נפל בתאונה בעת מילוי תפקידו

מקום קבורה: קיבוץ שפיים

בן 20 בנופלו

אורי אפשטיין

טוראי אורי אפשטיין

בן נעמי ואפרים נולד בדגניה ב’ ביום ט’ בניסן תש”ט – 08.04.1949

נפל ביום ג’ באלול תשכ”ח – 27.08.1968

התגייס בנובמבר 1967

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום קבורה: דגניה ב’

בן 19 בנופלו​

אורי שטייף

סגן אורי שטייף

בן זיכריני ואיתן נולד ברמת יוחנן ביום כ”ט בסיוון תשט”ז – 08.06.1956

נפל ביום י”ג בחשוון תשל”ח – 25.10.1977

התגייס באוקטובר 1974

נפל באימון בסיני בעת מילוי תפקידו

מקום קבורה: קיבוץ רמת יוחנן

בן 21 בנופלו

רב"ט אמנון אבוקאי

רב"ט אמנון אבוקאי

בן אראלה ומיכאל נולד בתל אביב ביום ל’ בחשוון תרצ”ו – 14.11.1936

נפל ביום י”ב בחשוון תשט”ז – 28.10.1955

התגייס באוגוסט 1954

נפל בפעילות מבצעית בקרב כונתילה, בסיני.

מקום קבורה: תל אביב, קריית שאול

בן 19 בנופלו

סגן אלון לוין

סגן אלון לוין

בן עדינה ומשה נולד בכפר ביאליק ביום י”ד באב תש”ך – 07.08.1960

נפל ביום כ’ בסיוון תשמ”‘ב – 11.06.1982

התגייס בנובמבר 1978

נפל בקרב ליד הכפר עינב במלחמת לבנון

מקום קבורה: חיפה

בן 21 בנופלו

 
אמציה אבודרם

סגן אמציה אבודרם

בן אולגה וחיים (ויטלי) נולד במושב אמציה ביום כ”ד בסיוון תש”כ – 19.06.1960

נפל ביום ט”זּ בכסלו תשמ”‘ג- 02.12.1982

התגייס באוקטובר 1978

נפל בתאונת דרכים בעת מילוי תפקידו

מקום קבורה: ירושלים, הר הרצל

בן 22 בנופלו


uri_maoz

סגן אורי מעוז

בן אביבה ויעקב נולד ביסוד המעלה ביום י”א בתמוז תשכ”ו – 29.06.1966

נפל ביום כ”ח בתמוז תשמ”ח – 13.07.1988

התגייס באוקטובר 1984

נפל בפעילות מבצעית בלבנון

מקום קבורה: יסוד המעלה

בן 22 בנופלו

אורי קראוס

סמל אורי קראוס

בן ישראלה ויוחנן נולד בירושלים ביום כ”ח באייר תש”ל – 03.06.1970

נפל ביום י”ד באייר תש”ן – 09.05.1990

התגייס באוגוסט 1988

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום קבורה: ירושלים, הר הרצל

בן 20 בנופלו

אופיר ליבוביץ

סמ"ר אופיר ליבוביץ'

בן ציפורה וישראל נולד בחיפה ביום כ””ד בשבט תשל”ב – 09.02.1972

נפל ביום י”ז בתמוז תשנ”ג – 6.7.1993

התגייס בדצמבר 1990

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום קבורה: חיפה – חוף הכרמל
בן 21 בנופלו

 
איתן בלחסן

רס"ן איתן בלחסן

בן ציונה וקלוד נולד ברמות נפתלי ביום י”ד בשבט תשכ”ט – 23.12.1969

נפל ביום ז’ באדר תשנ”ט – 23.02.1999

התגייס ביולי 1987

מקום קבורה: רמות נפתלי

בן 30 בנופלו

 

ארנון וספי

רס"ן ארנון וספי

בן שרה ויואב נולד ביסוד המעלה
 
ביום כ”ה באב תשמ”ד – 3.8.1964
 
נפל ביום כ”ה באייר תשמ”ג – 8.5.1983 
 
התגייס באוגוסט 1982
 
נפל בפעילות מבצעית בלבנון
 
מקום קבורה: ראש פינה
 
בן 19 בנופלו