"ונזכור את כולם"

 • נופלים באות א'
 • נופלים באות ב'
 • נופלים באות ג'
 • נופלים באות ד'
 • נופלים באות ז'
 • נופלים באות ח'
 • נופלים באות י'
 • נופלים באות ל'
 • נופלים באות מ'
 • נופלים באות נ'
 • נופלים באות ע'
 • נופלים באות צ'
 • נופלים באות ר'
 • נופלים באות ש'