עמותת סיירת הצנחנים 2002 (ע"ר)

...כולנו היינו שם ומוזר איך עד היום אנו מרגישים חלק בלתי נפרד מה"סיירת".
כל פעם שנשמעת המילה "סיירת צנחנים" אנו חשים צביטה קטנה בלב ומרגישים
שמדברים על המשפחה ששם גדלנו.
וגם אם עברו שנים ואולי אף עשרות שנים זה עדיין חלק בלתי נפרד מאתנו...

 

עמותת "סיירת הצנחנים", אשר רשומה על פי חוק ברשם העמותות, הוקמה בשנת 2002.
פעילות העמותה הנה בתאום מלא עם מפקדי הסיירת.
במסגרת הפעילות השוטפת העמותה פועלת במספר מישורים:

 1. סיוע לרווחת הלוחמים והיחידה – תמיכה יומיומית בצרכי הלוחמים והיחידה.
  לדוגמא: תמיכה בחיילים בודדים, קניית ביגוד חורף, תיקון ושיפוץ מגורי הלוחמים ועוד.
 2. סיוע למשפחות חיילים הסובלות ממצוקה כלכלית, עוני, או מצב בריאותי לקוי.
 3. תמיכה בחיילים בודדים ונזקקים.
 4. הנצחת חללי הסיירת ותמיכה במשפחות שכולות – טיפוח הקשר עם המשפחות השכולות
  ותמיכה וסיוע כספי למשפחות במצוקה. כמו כן, הקמה ושימור של חדר זיכרון,
  הנצחה בספר זיכרון, נטיעת עצים לזכר הנופלים ועוד.
 5. עזרה והכוונה לחיילים משתחררים – עזרה במציאת מקומות עבודה לבוגרי היחידה
  המשתחררים על ידי הכוונה נכונה ויצירת מאגר מעסיקים מקרב יוצאי היחידה.

 

בימים אלו,כבכל השנים, לוחמי הסיירת עושים ימים ולילות על שמירת המולדת ואנו
חברי העמותה ראינו לנכון לפנות לכל אחד ואחת מכם ולבקש לתת כתף להשגת יעדי
העמותה. הצלחתנו תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו.

 

וזכרו: "המעז מנצח!"

בכבוד רב,
אורה זק
יו"ר עמותת סיירת הצנחנים

 

ליצירת קשר עם היחידה


אישורי ניהול תקין של העמותה